Urovekkende utvikling i Sverige: Flere ungdomsran begås av jenter

document.no
Antall anmeldte ran mot personer under 18 år mer enn doblet seg i Sverige i perioden 2015–2019, og de mistenkte er i hovedsak 15–20 år, viser en fersk rapport fra Det Brottsförebyggande rådet (Brå).