Ungarn trosser EU: Nekter plent å ta imot asylsøkere

document.no
EU-domstolen har pålagt Ungarn å åpne sine dører for asylsøkere. Men Ungarn nekter å bøye seg, og sier klart nei til å ta imot flere migranter fra land i den tredje verden.