Ulven er minst farlig for sauene

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

annonse

Når sau og lam blir tatt av rovviltartene jerv, gaupe, ulv, bjørn og kongeørn, kan eier søke  om erstatning. I fjor forvoldet ulven skade på kun 5,2 prosent av dyrene som det ble søkt erstatning for tap av.

Ifølge tall fra Miljødirektoratets erstatningsoppgjør for beitesesongen 2021 var ulven det rovdyret som drepte færrest sauer i 2021. Drap eller skader på sau påført av ulv har ikke vært lavere siden 2008, med 879 erstatningstilfeller i 2021.

For ti år siden var antallet sauer tatt av rovvilt 30.409, 13.545 flere enn i 2021. Tallene for i fjor viser videre at 16.864 sauer ble drept av jerv, gaupe, ulv, bjørn eller kongeørn. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med det rekordlave tapsåret 2020 da bare 14.773 sauer ble tatt.

annonse

Jerven er den arten som forårsaker størst skader, også i 2021, og skader forvoldt av jerv utgjør nærmere halvparten av erstatningene. Foto: Miljødirektoratet

Det har de siste 15 år vært en betydelig nedgang i tap til rovvilt. I 2007 ble det erstattet nærmere 40 000 sau og lam på utmarksbeite. Antall sau og lam på beite er tilnærmet det samme, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

– Vi ser at tiltak som å skille rovdyr og beitedyr i tid og rom har bidratt til lavere tapstall over tid. Det er imidlertid krevende å nå Stortingets mål om å redusere tapene til rovvilt samtidig som vi skal nå bestandsmålene for rovvilt, da en stor del av skadene skjer ved uforutsette skadesituasjoner i enkelte områder, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro i pressemeldingen fra Miljødirektoratet.

Skader forårsaket av jerv og gaupe øker mest og utgjør det største antallet erstatningssaker, med tapstall på henholdsvis 7.154 og 4.087. Det er også en liten økning i skader forårsaket av bjørn og kongeørn.

Noen hovedtrekk etter erstatningsoppgjøret for beitesesongen 2021

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

  • 16864 sau og lam erstattet i 2021 mot 14773 i 2020
  • Det utbetales 43 921 831 kr i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt for 2021, mot 37 642 647 kr året før.
  • Antall søkere har økt fra 1004 til 1082, flere var altså berørt av rovviltskader sammenliknet med året før.
  • Det er fortsatt jerv og gaupe som gjør mest skade på sau og lam, henholdsvis 7154 og 4087 sau og lam er erstattet tapt til disse artene i 2021
  • På landsbasis er det økning i skader forårsaket av jerv og gaupe, også noe økning i bjørneskader og skader fra kongeørn.
  • Det erstattet 879 skader fra ulv, en nedgang fra 1409 i 2020 og det laveste nivået siden 2008.

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar