Uholdbar skattebyrde for grunneierne

Nationen.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Den siste høyspentledning er ikke strukket i energilandet Norge. Fortsatt er omlag halvparten av energibruken på fastlandet fossil. Det kan vi ikke fortsette med. Elektrifisering må til.

Da passer det veldig dårlig at Høyesterett nylig har truffet en avgjørelse som vil vanskeliggjøre byggingen av nye strømlinjer.

Statnett, som eier og drifter det sentrale strømnettet, har nemlig vunnet fram i rettssystemet: Det er ikke Statnett som skal betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjene i de drøyt 200 kommunene som har eiendomsskatt. Det er grunneierne.

Statnett tok Suldal, Sauda og Ås kommuner til retten, for å få frafalt skattekrav på grunnen under sine linjetraseer i disse kommunene. Kommunene vant i tingretten, Statnett i lagmannsretten. Det er den siste avgjørelsen som nå blir stående.

Dermed blir det grunneierne som må betale de omlag 4000 kronene per km kraftlinjetrasé over sin grunn. Statnett fortsetter å betale eiendomsskatt for master og kabler, men slipper nå å betale skatt for grunnen under, som selskapet altså ikke eier. Da må grunneierne betale.

Skattebyrden på grunneierne hadde vært til å forstå dersom kraftlinjer øker verdien på de eiendommer den går over. Det gjør de ikke. Både skogsdrift og byggevirksomhet blir umulig når utmarka blir kraftgate, og skogsdrift inntil kraftgaten blir vanskeliggjort.

De erstatninger som historisk er gitt til grunneierne for å tåle fellesskapets kraftlinjer over sin grunn, dekker knapt den varige verdireduksjon som linjene har påført den enkelte grunneiendom. Nå øker skattebyrden for grunneier i tillegg.

– Nå har vi fått en dom som sier hva som skal være praksis. Det må kommunene forholde seg til, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett.

Vi vil legge til: Dette må lovgiver forholde seg til. Stortinget må snarest få seg forelagt forslag til lovendring på dette området.

Lagmannsretten påpeker at tungtveiende hensyn taler for at det er Statnett som skal betale skatt på annen manns grunn, når det er Statnetts master og kabler som har utløst skatteplikten. Det er et syn vi deler.

Aps energipolitiske talsperson Terje Lien Aasland tok før jul til orde for å endre loven dersom lagmannsrettens dom ble stående. I dag er Aasland olje- og energiminister – og dommen ble stående. Det er ingen ting å vente med. Loven må endres.

Ikke bare på grunn av den åpenbare urettferdigheten i økt skattebyrde for forringet eiendom, men fordi vi skal bygge mye mer nett i Norge i de kommende årene.

Les artikkelen direkte fra Nationen

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar