UDI: Dobling i antall mindreårige asylsøkere i fjor

Resett.no
Selv om antallet asylsøkere var lavt i 2021, ble antallet enslige mindreårige asylsøkere til Norge doblet. Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) var det i 2021 1.653 personer som søkte om asyl i Norge. Det er 264 flere enn i 2020, da antallet var 1.389 asylsøkere. Likevel er dette lavt om en sammenlikner med årene før […]