Tybring-Gjedde om bistand: – En falsk, god samvittighet til en svært høy pris

Resett.no
Stortingsrepresentanten mener at organisasjoner er mer opptatt av sitt levebrød enn av de som trenger hjelp. – Igjen har Riksrevisjonen avdekket at kontrollen over bistandsmidlene ikke er god nok, og at mye av bistanden ikke kan vise til faktiske resultater. Rapporten viser også at mye bistandspenger forsvinner til administrasjon og byråkrati, skriver Christian Tybring-Gjedde i […]