Tvungen lønnsnemnd i oljestreiken

Resett.no

Resett.no:

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i oljestreiken under et døgn etter at den startet.

annonse

– Det har ikke vært mulig for partene å finne en løsning. Jeg har derfor foreslått tvungen lønnsnemnd. Den varslede opptrappingen er kritisk i dagens situasjon, både med hensyn til energikrisen og den geopolitiske situasjonen vi står i med en krig i Europa, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne tok fra midnatt ut 74 medlemmer i streik, noe som medførte at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ble stengt.

Bakgrunnen for streiken var at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i sokkeloppgjøret i en uravstemning torsdag i forrige uke. De to andre medlemsforbundene Industri Energi og Safe stemte ja.

annonse

Onsdag var det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag ville resultert i at totalt 382 medlemmer hadde vært ute i streik.

Hvis opptrappingen hadde blitt et faktum, ville inntektstapet vært på 1,8 milliarder kroner daglig, ifølge et anslag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Lederne har operatøransatte medlemmer i følgende selskaper: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Neptune Energy Norge AS og Okea ASA.

Om 382 oljearbeidere streiker lørdag kan inntektstapet bli på 1,8 milliarder kroner dagen

Høye drivstoffpriser presser opp prisen på norske matvarer: – Stortinget trenger derfor et helt nytt mannskap (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no