Tolletaten i krise

document.no
De siste seks månedene har fire tollere sluttet på Svinesund. Ingen nye tollere har blitt ansatt siden 2016. Den manglende statlige styrkingen av tolletaten bekymrer.