TikTok-moderator saksøker selskapet for psykiske skader

document.no
En moderator for TikTok, Candie Frazier, saksøker selskapet for psykiske skader hun pådro seg gjennom arbeidet med å gå gjennom tusenvis av videoer i 12 timer lange skift. Hver moderator ser ti videoer samtidig. De ser henrettelser, halshogginger, lemlestelser og seksuell vold på løpende bånd og for Frazier ble det for mye, skriver Washington Post.