Tidenes største handelsoverskudd i 2021

document.no
Norge eksporterte for rekordhøye 1.377,8 milliarder kroner i 2021, noe som bidro til tidenes handelsoverskudd på 531 milliarder kroner.