Teknologi: Menneskelig «forstørrelse» – begynnelsen på et nytt paradigme

Steigan.no

Et strategisk implikasjonsprosjekt

Av Robert Malone MD, MS

[Kommentar fra red: Vi har brukt begrepet «menneskelig forstørrelse» som oversettelse av det engelske «human augmentation». «Forsterking» eller «utvidelse» er andre norsk begrep vi kunne ha brukt. «Utvidet virkelighet» brukes som oversettelse for «augmentet reality».
Ingen av de tre er helt dekkende for det engelske «human augmentation», da dette begrepet impliserer forbedring, noe som løftes opp til et høyere nivå. Under hovedteksten ligger en definisjon fra Techopedia.]

Rapporten: Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm. A strategic implications project  ble publisert i fellesskap mellom det britiske forsvarsdepartementet og det tyske føderale forsvarsdepartementet i 2021. Å lese dette dokumentet er ærlig talt skremmende siden ideen om å bruke menneskelig forstørrelse til krigføring anses som et fullført faktum av forfatterne. Den planleggingen for menneskelig forstørrelse må starte nå.

Vi kan anta at selv om denne rapporten kommer fra det britiske forsvarsdepartementet og det tyske føderale forsvarsdepartementet, gjøres det parallell innsats i de fleste store regjeringer rundt om i verden.

Rapporten begynner med å fremheve det viktige og fordelene med menneskelig forstørrelse. Fra rapporten:

“Menneskelig forstørrelse vil bli stadig mer aktuelt, dels fordi det direkte kan forbedre menneskelig kapasitet og atferd og dels fordi den er bindemiddelet mellom mennesker og maskiner. Fremtidige kriger vil bli vunnet, ikke av de med den mest avanserte teknologien, men av de som mest effektivt kan integrere de unike egenskapene til både mennesker og maskiner. Betydningen av menneske-maskin-sammensetning er allment anerkjent, men det har blitt sett fra et teknosentrisk perspektiv. Menneskelig forstørrelse er den manglende delen av dette puslespillet.”

Et av de første spørsmålene som må stilles ved lesing av denne rapporten er selvfølgelig hva menneskelig forstørrelse ér. Et bilde fra rapporten viser teknologiene. Baksiden av rapporten beskriver disse teknologiene i stor detalj:

Dokumentet fortsetter med å skrive at rollen til etikk og offentlig oppfatning i bruken av menneskelig forstørrelse ikke er de avgjørende faktorene i utviklingen av menneskelig forstørrelse. Den generelle konsensus i rapporten er at menneskelig forstørrelse er avgjørende for nasjonal sikkerhet for den fremtidige utviklingen av krigføring. Det vil være det militærindustrielle komplekset (nasjonale interesser) som til syvende og sist bestemmer hva som utvikles.

Gjennomføringsvurdering

Vi kan ikke vente på at etikken for menneskelig forstørrelse blir bestemt for oss, vi må være en del av samtalen nå. De etiske implikasjonene er betydelige, men ikke uoverkommelige; tidlig og regelmessig engasjement vil være avgjørende for å forbli i forkant av dette feltet. Etiske perspektiver på menneskelig forstørrelse vil endre seg, og dette kan skje raskt. Det kan være en moralsk forpliktelse til å forsterke mennesker, spesielt i tilfeller der det fremmer velvære eller beskytter oss mot nye trusler. Det kan bli hevdet at behandlinger som involverer nye vaksinasjonsprosesser, og gen- og celleterapier er eksempler på menneskelig forstørrelse som allerede er i sving.

Behovet for å bruke menneskelig forstørrelse kan til slutt bli diktert av nasjonale interesser.

Land kan være nødt til å utvikle og bruke menneskelig forstørrelse eller risikere å overgi innflytelse, velstand og sikkerhet til de som vil. Nasjonale forskrifter som dikterer tempoet og omfanget av vitenskapelig forskning reflekterer samfunnssyn, spesielt i demokratier som er mer følsomme for opinionen. Fremtiden for menneskelig forstørrelse bør imidlertid ikke avgjøres av etikere eller opinionen, selv om begge vil være viktige stemmer; i stedet vil regjeringer måtte utvikle en klar politisk posisjon som maksimerer bruken av menneskelig forstørrelse til støtte for velstand, trygghet og sikkerhet, uten å undergrave våre verdier.

Rapporten fortsetter:

Menneskelig forstørrelse er vår første innsikt i hva som ligger utenfor dagens informasjonalderankomsten av bioteknologialderen.  Bioteknologialderen vil se fokus på mennesket vokse. Det vil ikke lenger være tilstrekkelig å betrakte mennesker bare som et middel til å betjene maskinen.  Den tverrfaglige naturen til menneskelig forstørrelse vil gjøre vår nåværende industrielle tidsmodell for forsvar ineffektiv. Forsvaret må vurdere hvordan det reorganiserer seg for å møte en fremtid som vil kreve en menneskesentrisk tilnærming til krigføring der personen er bevæpnet med evnene til å integreres fullt ut i en enkelt plattform.

Forskjeller i nasjonale, kulturelle og juridiske tilnærminger vil føre til et ujevnt opptak av menneskelig forstørrelse i internasjonale allianser. Dette vil ytterligere komplisere interoperabilitet, integrasjon og dekonflikt. Å overvinne disse utfordringene vil kreve tettere samarbeid mellom allierte. Allianser må derfor starte arbeidet nå for å forstå hvordan og hvor de skal forberede seg på bruk av menneskelig forstørrelse.

I lesingen av  denne rapporten, er det viktig å forstå hvordan militærkomplekser rundt om i verden ser på den menneskelige forstørrelsesmodellen for krigføring.

Menneskelig forstørrelse kan føre til fundamentalt nye konsepter for krigføring. I løpet av de neste 30 årene vil økende bruk av autonome og ubemannede systemer – fra det taktiske til det strategiske nivået – kunne øke kampeffekten som et individ kan ha betydelig, men for å realisere dette potensialet må grensesnittene mellom mennesker og maskiner være betydelig forbedret. Menneskelig forstørrelse vil spille en viktig rolle i å aktivere dette grensesnittet, og hvis det gjøres effektivt, vil det i betydelig grad endre styrkestrukturen, utstyrsprogrammet og doktrinen vår. Det er viktig å innse at jo mer menneskelig forstørrelse er innebygd i forsvarsplanlegging og praksis, jo mer sannsynlig er det at det blir et mål i seg selv for en motstander; derfor må menneskelig forstørrelsesmottiltak vurderes parallelt med adopsjon av menneskelig forstørrelse.

Menneskelig forstørrelse vil spille en nøkkelrolle i å redusere risikoen for kognitiv overbelastning ettersom krigføring blir raskere, mer kompleks og mer tettpakket. Bioinformatikk vil sannsynligvis spille en nøkkelrolle i å identifisere befal og ansatte med det rette kognitive og adaptive potensialet for kommando- og kontrollroller.  Hjernegrensesnitt knyttet til maskinlæringsalgoritmer har potensial til å raskt akselerere hastigheten og kvaliteten på beslutningstaking.

Dagens rehabiliteringsverktøy: morgendagens forbedringer – fysisk og mental rehabilitering kan på kort sikt vise seg å være frontlinjen for menneskelig forstørrelse i forsvaret. Avanserte proteser for å rehabilitere såret personell representerer det banebrytende innen robotikk, og de nyeste nevrostimuleringsenhetene og legemidlene har blitt brukt til å behandle posttraumatisk stresslidelse. Videreutvikling av disse behandlingene vil ikke bare bidra til å rehabilitere skadet personell, men de kan også bane vei for fremtidige forbedringer.

Rapporten peker på at krigføringsmodeller må konseptualisere mennesker som en plattform-«teknologi»,  en som omfatter fysisk, psykologisk og sosial ytelse. Dette er oppsummert i følgende bilde:

I bildeteksten fra rapporten skrevet under bildet øverst på siden, står det:

«seks millioner år med evolusjon til der vi er i dag, og nå har vi verktøyene i våre hender for å bestemme hvordan vår fortsatte utvikling skal formes.»

Det er viktig å forstå at utviklingen av menneskelig forstørrelse som presenteres går utover krigføring, det antyder at mennesker nå vil kontrollere vår egen evolusjon via genteknologi.

Arrogansen og hybrisen i dette synspunktet er enorm. At det militærindustrielle komplekset i løpet av en eller to generasjoner vil dreie seg om å kontrollere menneskelig evolusjon via genteknologi og menneskelig forstørrelse er ikke bare naivt, etisk korrupt, men fundamentalt farlig.

Et annet bilde fra rapporten:

Rapporten fortsetter med å diskutere fordelene med genteknologi:

Et annet aspekt av rapporten fordyper seg i personlig informasjon og behovet for å erstatte slike problemer:

Nøkkelen til å utvikle effektiv menneskelig forstørrelse er en forbedret forståelse av hvordan både kroppen og teknologien fungerer og hvordan de fungerer sammen. Dette vil kreve tilgang til, og analyse av, personopplysninger:  enten det er psykofysiologiske variabler, innsamling av personlige referansedata, analyse av medisinske markører eller tilsyn med treningsrutiner. Bare hvis disse byggeklossene settes på plass, vil det være nok forståelse til å sikre at menneskelige forstørrelse kan gjøres nøyaktig og med sikkerhet for at den ønskede effekten vil bli oppnådd. Bare når (eller hvis) dette skjer vil vitenskapen om menneskelig forstørrelse komme.

Avslutningvis, denne rapporten på 110 sider er detaljert og kompleks. Den dokumenterer måtene mennesker kan utvides på i detalj.
Jeg ber dere alle om å lese denne rapporten. Absorber denne informasjonen og gjør deg klar for den kommende kampen.

Vi må jobbe for å kontrollere og regulere utviklingen av menneskelig forstørrelse nå, før det virkelig er et fullført faktum.

Robert Malone er oppfinner av mRNA- og DNA-vaksiner, RNA som medikament. Forsker, lege, skribent, podcaster, kommentator og talsmann for ytringsfrihet.
Originalartikkelen er publisert på hans nettside


Techopedia:
Definisjon – Hva betyr Human Augmentation? 

Menneskelig forstørrelse brukes vanligvis for å referere til teknologier som forbedrer menneskets produktivitet eller evne, eller som på en eller annen måte legger til menneskekroppen. Moderne fremskritt på mange områder av IT har ført til et større utvalg av implantater og andre teknologier som kan klassifiseres som menneskelig forsterkning.

Human augmentation kan også kalles human 2.0.

Innenfor større kategorier av menneskelige forstørrelsesteknologier kan det gjøres noen forskjellige klassifiseringer. For eksempel er det enheter og implantater som bidrar til mer avanserte sensoriske enheter, for eksempel cochleaimplantater. Så er det ortotikk- eller lemmenheter som kan forbedre bevegelse eller muskelevne. Andre typer menneskelig forstørrelse kan fungere med spesifikke slags IT-ressurser, for eksempel big data-ressurser. 

Mens mange av de nye alternativene for menneskelig forstørrelse ser ut til å gi styrke og tilby forbedringer for menneskers helse og livskvalitet, har en del av det vitenskapelige samfunnet uttrykt bekymring for menneskelige forstørrelsesverktøy bygd på kraftige teknologiske konsepter som bioteknologi og nanoteknologi, som må være tett observert for sikkerhet og langsiktige potensielle forgreninger.

Oversatt til norsk av Kari Angelique Jaquesson

Les artikkelen direkte på Steigan