Sverige vil betale dyrt for å bli kvitt innvandrere: Inntil kr 400 000 per person

document.no
Den svenske Riksdagen har vedtatt å bruke statens penger for å friste innvandrere til å returnere til sine hjemland. Det er foreløpig satt av 1 milliard kroner.