Sverige har i særklasse lavest antall døde med covid per capita i Nord-Europa

Steigan.no

Av spesialistlege, Checkfact.org.

I Sverige har från 1 december införts rekommendation om vaccinationsbevis vid folksamlingar på över 100 personer. I veckan aviserades att det nästa vecka kan komma att införas krav på vaccinationsbevis även på restauranger och gym. Förutom att krav på vaccinationsbevis är diskriminerande och knappast minskar smittspridningen, eftersom fullvaccinerade personer smittar i mycket hög utsträckning, så kan det ifrågasättas om åtgärderna är proportionerliga utifrån smittspridning och dödstal.

En bra jämförelse utifrån sistnämnda aspekt är situationen för länderna i norra Europa som hade en utbredd förstavåg våren 2020 och som idag har en likartad vaccinationsgrad (69-77%). Vi har liknande klimat och drabbas ungefär samtidigt av epidemier av luftvägsvirus och influensa på vintern.

Tittar vi på smittspridningen, så ligger Sverige och Finland klart lägst av alla dessa tio länder.

Ännu mer intressant är grafen över antal döda med covid per miljon invånare. Sverige har i särklass lägst siffra.

Varför ligger Sverige lägst både vad gäller smittspridning och ännu mer vad gäller döda med covid? Detta beror med allra största sannolikhet på att Sverige var det enda av dessa tio länder som inte hade lockdown våren 2020. Därmed var det en hög andel av befolkningen som smittades och fick sjukdomsalstrad immunitet (natural immunity). Den är betydligt bredare och mer långvarig än vaccininducerad immunitet och skyddar även mot mutanterna. Det gör att det nu denna vinter inte blir en lika stor smittspridning i Sverige som i de övriga nordeuropeiska länderna. 

Slutsatsen blir därmed att införandet av vaccinationsbevis är olämpligt för att det är:

  • Diskriminerande, 
  • Inte minskar smittspridningen och
  • En oproportionerlig åtgärd utifrån Sveriges smittspridning och dödstal.  

Källor:

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

https://ourworldindata.org/covid-cases