Svensker frykter å bli ranet hjemme: Mange får seg egne «panikkrom»

document.no
Stockholm blir en stadig farligere by å leve i. Etter en bølge av hjemmeran har beboere i en bydel sett seg nødt til å gjøre om sine boliger til rene festninger.