Svensk forsvar oppretter enhet som skal overvåke befolkningen

document.no
Ifølge Eva som rapporterer til warroom.org fra Nederland, melder at det svenske forsvaret har opprettet en enhet som skal bekjempe misinformasjon blant egne borgere. Det er parallelt til Bidens USA der befolkningen er fienden.