Svartelister og dødslister som del av «våre demokratiske verdier»?

Steigan.no

Steigan.no:

Av Eva Thomassen

Daria Dugina  

Attentatet på journalisten Daria Dugina var ikke tilfeldig. Sammen med flere tusen journalister og andre «fiender» av Ukraina, sto Dugina oppført på en dødsliste ukrainske myndigheter tillater en organisasjon som kaller seg Myrotvorets å etablere og gjøre tilgjengelig for dem som for eksempel mener at journalister er forrædere av Ukraina. Og, fortjener å bli likvidert.

UK sanksjonsliste

Det som gjør det ekstra avskyelig er at Britisk UD plasserte Dugina så sent som 04.07.2022 på deres sanksjonsliste med følgende omtale av henne:

At hun er en «high-profile» som hyppig sprer desinformasjon om Ukraina og den russiske invasjonen på ulike online plattformer. Dugina har derfor bidratt med støtte til og promotert politikk som destabiliserer Ukriana eller underminerer eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet. Boris Johnson legitimerte hennes «forræderi».

Hva og hvem er «Myrotvorets» («Peacekeepers»)?

Men, først:

Svarteliste over «informasjonsterrorister»

Det ble nylig utgitt en bannbulle/svarteliste fra Kiev over 70 internasjonalt kjente politikere, akademikere, forskere og andre som er løpegutter for russisk propaganda. Er ikke det ganske uvanlig å ikke utsette menneskers liv for å ha brukt sin demokratiske rett til å ytre seg? Det står i hvert fall i grell kontrast til det Zelensky stadig referer til. At Ukraina er et demokrati som kjemper for de samme verdiene som oss. Som våre ledere bruker som slagord når de stadig fyller opp våpenlageret til Ukraina. Ytringsfrihet står høyt i et demokrati. 16. juli publiserte Ukrainas «Center for countering disinformation» en liste på 72 personer «som bruker en retorikk som er i samsvar med russisk propaganda». På listen står oppført en rekke diplomater, professorer, politikere, mediefolk og til og med tidligere CIA-ansatte. Listen deler de navngitte inn i tre grupper – de som «hemmelig støtter Putin-regimets ideer«, de som «rettferdiggjør Russlands handlinger, men hevder å sympatisere med folket i Ukraina» og de som «fordømmer Russisk aggresjon, men motsetter seg levering av våpen til vår stat».

Lederen av «Senter for bekjempelse av desinformasjon», Andriy Shapovalov, kaller personer som sprer slik påstått desinformasjon for informasjonsterrorister. Han argumenterer for at lovgivningen burde endres for å beskytte informasjonsrommet. «Informasjonsterrorister må vite at de må svare for loven som militære kriminelle», sier han.

På listen over påståtte «informasjonsterrorister» finner vi folk som journalisten Glenn Greenwald, amerikanske politikere som Tulsi Gabbard og Rand Paul, de franske presidentkandidatene Marine Le Pen og Eric Zemmour, EU-parlamentarikerne Clare Daly og Manuel Pineda, statsviteren John J. Mearsheimer, økonomiprofessor Jeffrey D. Sachs, så vel som flere amerikanske politiske kommentatorer med en fortid i CIA eller i det amerikanske militærapparatet. Ingen nordmenn står på listen, men vi finner en svenske og fire dansker, blant dem fredsforskeren Jan Øberg.

«Myrotvorets» – «Peacekeepers»

https://en.wikipedia.org/wiki/Myrotvorets

https://myrotvorets.center/568418-568418/

«Myrotvorets» eller «Peacekeeper» omtaler seg selv som en uavhengig ikke-statlig organisasjon som leter opp og publiserer navn på dem de mener er forrædere av Ukraina. Senteret ble etablert som en web-side i 2014 og tilbyr og gir informasjon om  russiske «terrorister», «separatister», «leiesoldater», «krigsforbrytere» og «mordere». Myrotvorets hevder de opererer i samsvar med ukrainsk lov.  Alle som måtte ha en eller annen relasjon til definisjonen av en russer er å betrakte som en forræder. Det gjelder blant annet journalister som har jobbet i Donbas.

2016 – 5000 journalisters liv i fare

Listene over pressefolkene

5000 listeførte journalister har fått «dommen». Deres forræderi er at de har rapportert fra Donbas.

«Myrotvorets» har fått tak i akkrediteringspapirene deres. Papirene lå hos myndighetene i Donbas. All informasjon som stod nedtegnet i disse papirene er blitt publisert, annen info om pressefolkene som det var mulig å hente ut når navnene var kjent er publisert.

Kiev-basert nettsted «Myrotvorets» har publisert personlig informasjon om mer enn 4000 representanter for forskjellige ukrainske og internasjonale medier, inkludert CNN, Agence France-Presse, Reuters, BBC, New York Times, Vice News og Al Jazeera, som var akkreditert av  «Donetsk People’s Republic». Folk fra frivillige organisasjoner og andre organisasjoner som jobbet i Donbas er på listene.  Mange er tilknyttet separatistiske, russiske og ukrainske medieorganisasjoner. Navn på personer som har jobbet over lenger tid i Donbas. Listen inkluderer journalister, kameramenn og produsenter, i tillegg til oversettere og til og med sjåfører.

Nettstedet påsto at disse journalistene «samarbeidet med terrororganisasjoner» og brøt ukrainsk lov.  Nettstedet samarbeider med SBU- sikkerhetstjenesten i Ukraina. Navn og opplysninger brukes i rettssaker. Brutalt sagt, men sant er at navnene brukes til likvideringer. Flere likvideringer har skjedd kort tid etter navnene på dem man ønsket å bli kvitt sto oppført i Myrotvorets. Man har på mange måter fått en dødsdom når man har havnet i rullene til Myrotvorets.

Det er ikke bare journalister som står oppført i listene deres. Alt som kan minne om at en støtter Russland havner på lister hos Myrotvorets. Kissinger, serbiske ministre, Schrøder, Water, Orban, ja, kanskje deg og meg også…

Donbas 2016

Det skulle ikke mer til enn at man gjorde jobben sin som journalist før man havnet på listene til Kiev-regimet

Her pressefolk sammen med separatistlederen Aleksandr Zakharchenko i Donetsk Peoples Republic  i 2016.

Zakharchenko ble drept i 2018.

Aleksandr Zakharchenko

Vesten reagerer, men hva gjør Kiev-regimet?

Dette ekstreme overtrampet av Kiev-regimet å tillate at lister over såkalte forrædere lages og spres fikk voldsom oppmerksomhet den gangen.

https://www.osce.org/fom/239646

OSSEs representant for mediefrihet Dunja Mijatović uttrykte i dag bekymring for sikkerheten til journalister og mediearbeidere i Ukraina etter en hendelse der personlig informasjon om journalister ble lekket.

https://www.osce.org/fom/239646

UNHumanRights (OHCHR) «Rapport om menneskerettighetssituasjonen i Ukraina» datert 16. mai-15. august 2017, ble ukrainske myndigheter oppfordret til raskt og effektivt å gjennomføre en etterforskning for å adressere påståtte brudd og fjerne personopplysninger fra Myrotvorets.

https://medium.com/dfrlab/un-calls-for-investigation-of-ukrainian-digital-blacklist-14fec836753f

EU ber Ukraina ta affære , EU snakker om at det er en trussel mot pressefriheten

Comment of the EU Delegation on the meeting between Ambassadors Tombinski and Weil and Minister of Interior Avakov (24/05/2016)

EU Ambassador Jan Tombinski and German Ambassador Christof Weil met with Minister of Interior Avakov on 24 May and conveyed the following messages:

En hel rekke internasjonale medieorganisasjoner reagerer kraftig på at ukrainske myndigheter ikke stenger ned dette nettstedet.

https://www.indexoncensorship.org/2016/05/ukraine-website-leaks-personal-information-4000-journalists/

https://www.thedailybeast.com/ukraine-tries-to-terrify-journalists-who-cover-the-war

Threats to media freedom

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/freedom-of-media_eu_report.pdf

https://www.rferl.org/a/ukraine-hackers-journalist-donbas-current-time/27728765.html

The Washington Post reagerer kraftig

MOSKVA — En gruppe ukrainske hackere har publisert navn og kontaktinformasjon til tusenvis av journalister som har rapportert fra opprørskontrollerte østlige Ukraina, noe som vekker bekymring for sikkerheten til journalistene, inkludert mange fra internasjonale medieorganisasjoner.

Hackerne sa at de hadde fått tilgang til datamaskiner brukt av russisk-støttede separatister for å registrere journalister som jobber i konfliktsonen og mente det var nødvendig å publisere listen «fordi disse journalistene samarbeider med krigere fra terrororganisasjoner».

Den New York-baserte Committee to Protect Journalists avga en uttalelse onsdag som fordømte publiseringen av listen, som inneholder 7000 oppføringer og data om rundt 4500 journalister, inkludert deres mobiltelefonnumre og e-postadresser.

«Å publisere journalisters private kontaktdetaljer setter dem i fare,» sa Nina Ognianova, senterets programkoordinator for Europa og Sentral-Asia, i uttalelsen. «I verste fall kan denne handlingen leses som en tynt tilslørt oppfordring om å målrette dem.»

https://www.washingtonpost.com/world/ukrainian-hackers-publish-data-on-thousands-of-journalists/2016/05/12/95222eca-187c-11e6-aa55-670cabef46e0_story.html

https://en.interfax.com.ua/news/economic/343016.html

https://www.unian.info/society/1342024-myrotvorets-website-leaks-personal-data-of-journalists-accredited-in-dpr-intl-scandal-brewing.html

https://myrotvorets.news/category/infowar/

https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/230418/dokumentation-stellungnahmen-zum-skandal-um-die-webseite-mirotworez-friedensstifter/

Europarådet reagerer kraftig og sender brev til president Poroschenko og ber han slette dette nettstedet. De over 5000 journalistenes liv er i fare-

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168064f531

I mellomtiden tar innenriksminister Arsen Avakov å offentliggjør navnene på sin Facebookside.

Samme mannen som er Azov-bataljonens far. Nazistene i Azov-bataljonen ble innlemmet i hans departement som en nasjonalgarde- nærmest som en fristilt privat hær, som ikke er underlagt de regulære væpnede styrkene. Det er disse som har hatt Mariupol som sin bastion.

Avakov og resten av Poroschenko-regimet gjorde ingenting for å stanse denne organisasjonen som nærmest utstedte dødsattester på løpende bånd. De gjorde seg litt kokette overfor vestlige samarbeidspartnere, men visste at Vesten var avhengig av Ukrainas «gjestfrihet». Den fortsetter å stadig plusse på nye navn.

2022

Hva gjør så journalister her i vesten når de omtaler attentatet på journalistkollega Dugina Skriver de om journalisters kår i Ukraina Skriver de om denne offentlige drapslisteføringen av kollegaer? Som Dugina stod på? Skriver de om alt det det ble reagert på i 2016? Som det ikke ble gjort noe med?

Ber de egne regjeringer få Zelensky-regimet til å fjerne denne organisasjonen, tiltale bakmennene? Til å etterforske drap på mennesker som stod på disse listene?  Selv det klarer de ikke. De skriver om «Putins hjerne»…

Den eneste stemmen vi hører fra Ukraina er stemmen til seremonimesteren i Kiev i dette farlige spillet USA og NATO driver med. Ingen journalister tør å jobbe i Ukraina. De blir drept.

NATO er en naturlig samarbeidspartner

Les artikkelen direkte på Steigan