Superkriminell utlending ble gitt utreisefrist mai 1995 – er fortsatt i Norge

Resett.no
Oslo tingrett. Foto: Jil Yngland / NTB

annonse

annonse

Mandag 17. Januar 2022 ble utlendingen (43) løslatt fra soning av en dom. Han ble da pågrepet av politibetjenter fra Politiets utlendingsenhet (PU), og internert på politiets utlendingsinternat på Trandum.

Onsdag 19. Januar ble utlendingen fremstilt i Oslo tingrett og begjært internert i inntil fire uker i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav a og b første punktum, jf. utlendingsloven § 99.

Forhistorie

annonse

I et vedtak av 01.11.1994 avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) utlendingens asylsøknad, hvorpå daværende Justis- og politidepartementet i januar 1995 endelig avslo hans søknad om beskyttelse i januar 1995.

Utreisefristen i asylsaken ble den gangen satt til 03.05.1995.

I mars 2007 ble utlendingen varig utvist fra riket i et vedtak fattet av UDI. I tillegg, ble han innmeldt i Schengen Informasjonssystem (SIS) for grove brudd på grove brudd på utlendingsloven. Utlendingen hadde da allerede tilbrakt nærmere 12 år ulovlig i Norge.

Utlendingen har en svært alvorlig gjennomgripende straffehistorikk bak seg i Norge.

Les også: Notorisk kriminell kone- og barnemishandler idømt tilleggsstraff (+)

Somalia

Siden utlendingen ankom Norge for rundt tre tiår siden, har han aldri overfor norsk politi fremlagt og/eller vært villig til å fremskaffe noen form for reisedokumenter, ei heller en dokumentasjon som eventuelt kunne ha sannsynliggjort hans riktige identitet.

På bakgrunn av blant annet en språktest, er politiet i noe tvil om utlendingen faktisk er fra Somalia. Politiet jobber derfor ut ifra to antakelser. Den ene er at utlendingen er fra Somalia, slik han opplyste den gangen han søkte asyl, eller at han hører hjemme i et av nabolandene til Somalia.

Les også: Søkte asyl samme dag som han skulle returneres til hjemlandet (+)

Retten

Oslo tingrett, ved tingrettsdommer Kim Heger, konkluderte at det var konkrete holdepunkter for at utlendingen hadde oppgitt uriktig identitet til politiet, samt at han bevisst motsatte seg å klarlegge denne.

annonse

Deretter viste dommeren til utlendingens asyl- og kriminelle historikk i Norge, hvor han har oversittet utreisefrist og utvisningsvedtak, samt oppholdt seg ulovlig her i landet i mange år (rundt 27 år).

Retten tok politiets ønske om internering i inntil fire uker til følge. Utlendingen, som ikke har en registrert adresse i Norge, godtok kjennelsen.

Nok en grunnløs asylsøknad (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no