Studie: Røyking forsterker følelsen av isolasjon og ensomhet

Resett.no
Isolasjon og ensomhet gjør at folk begynner å røyke, skriver NTB. Men røyking gjør vondt verre, viser en fersk studie presentert i tidsskriftet The Lancet. Forskerne ved Imperial College London og UCL slipper resultatene fra studien sin ved årets begynnelse, i håp om å gi godt voksne røykere et ekstra insentiv til å stumpe røyken for godt. […]