Strømpris: Bedrifter og offentlig sektor kan få merutgifter på 10 milliarder kroner 

Resett.no
Espen Fjeld i Energi Salg Norge tror næringslivet og det offentlige kan få en ekstrautgift på 10 milliarder kroner i 2021 sammenlignet med 2019. Da er kraftkrevende industri er holdt utenom regnestykket. Dagens Næringsliv skriver at strømprisen i desember var fire ganger så høy som i samme måned i 2019. Fjeld sier at man regner […]