Storjuryen for å avdekke covid-forbrytelsene mot menneskeheten

Steigan.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Grand Jury – Folkets domstol – har begynt sitt internasjonale tribunal

Her er opptaket fra første dag:

Klikk på bildet for å spille video.

Vi, en gruppe internasjonale advokater og en dommer, kunngjør herved at vi vil gjennomføre en kriminell etterforskning etter modell av USAs storjury saksgang. Denne store juryundersøkelsen fungerer som en modell for enrettslig prosess for å presentere for en jury (bestående av verdens borgere) alle tilgjengelige bevis på COVID-19 Forbrytelser mot menneskeheten til dags dato mot «ledere, arrangører, pådrivere og medskyldige» som hjalp, støttet eller deltok aktivt i formuleringen og gjennomføring av en felles plan for en pandemi. Forbrytelser som skal etterforskes omfatter alle handlinger utført eller utelatt av en person i henhold til en felles plan å begå Forbrytelser mot menneskeheten, og alle slike kriminelle handlinger som er fordømt i de forskjellige fellesskap av jurymedlemmer over hele verden.

Denne etterforskningen er av folket, ved folket og for folket og vil bli referert til som ‘Peoples’ Court of Public Opinion’. Vi har ikke klart å finne en domstol for å høre de faktiske bevisene i det gjeldende systemets domstoler, derfor vil vi gjennomføre denne prosedyren utenfor dagens system og basert på naturlov. Dette er igjen basert på den faste troen på at hver person lett kan skille mellom godt og ondt, og mellom rett og galt.

Påstanden er at verdens regjeringer har kommet under kontroll påvirkning fra korrupte og kriminelle maktstrukturer. De samarbeidet om å iscenesette en pandemi som de hadde planlagt i årevis. For dette formålet skapte de bevisst massepanikk gjennom falske faktapåstander og en sosialt konstruert massepsykose hvis budskap de formidlet gjennom de store mediakorporasjonene.

Hensikten med denne massepanikken var å overtale befolkningen til å gå med på såkalte «vaksinasjoner» som i mellomtida har vist seg å ikke være effektive, heller ikke trygge, men ekstremt farlige, til og med dødelige.

Den økonomiske, sosiale og helsemessige skaden som disse forbrytelsene mot menneskeheten har forårsaket av verdens befolkning kan måles i kvadrillioner av dollar.

Advokatene som er oppført nedenfor, med bistand fra en rekke høyt respekterte forskere og eksperter fra hele verden og i regi av en dommer fra Portugal, vil gjennomføre denne store juryundersøkelsen og dermed gi juryen (verdens borgere) et fullstendig bilde av disse forbrytelsene mot menneskeheten.

‘Peoples’ Court of Public Opinion’s undersøkelses formål er todelt: På den ene sida er det å tjene som en mønsterprosess og få tiltale mot noen av de kriminelle og sivilt ansvarlige ledere for disse forbrytelsene mot menneskeheten. Og på den annen side er det – gjennom å vise et fullstendig bilde av hva vi er står overfor, inkludert det geopolitiske og historiske bakteppet – å skape bevissthet om

  • den faktiske kollapsen av det nåværende, kaprede systemet og dets institusjoner, og som en konsekvens
  • nødvendigheten av at folket selv tar tilbake sin suverenitet, og
  • nødvendigheten av først å stoppe denne plandemiens tiltak ved å nekte å følge dem, og
  • nødvendigheten av å starte sitt eget nye system for helsevesen, utdanning, økonomi og rettsvesen, slik at demokrati og rettssikkerhet på grunnlag av våre grunnlover vil bli gjenopprettet.

Folkets domstol for offentlig mening fungerer uavhengig av enhver regjering og enhver ikke-statlig organisasjon. Logistikkstøtte tilbys av Berlin Corona Undersøkelseskomité (www.corona-ausschuss.de).

www.grand-jury.net

contact@grand-jury.net

www.corona-ausschuss.de (German),
www.corona-ausschuss.de/en (English),
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5 (Hearings in English)
Telegram (German),
Telegram (English),

Attorney at Law Virginie de Araujo Recchia, France
Judge Rui Fonseca E Castro, Portugal
Attorney at Law Claire Deeks, New Zealand
Attorney at Law Viviane Fischer, Germany
Attorney at Law Dr. Reiner Fuellmich, Germany
Attorney at Law N. Ana Garner, USA
Attorney at Law Dr. Renate Holzeisen, Italy
Attorney at Law Tony Nikolic, Australia
Attorney at Law Dipali Ojha, India
Attorney at Law Dexter L-J. Ryneveldt (Adv.), South Africa
Attorney at Law Deana Sacks, USA
Attorney at Law Michael Swinwood, Canada

Cooperating Human Rights Defenders and Legal Activists

Tjaša Vuzem, Slovenia
Dr. Cristiane Grieb, Canada
Leslie Manookian, USA

For å delta på lista over støttespillere kontakt oss på contact@grand-jury.net

Les artikkelen direkte på Steigan

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar