Stoltenberg og illusjonen om sentralbankens uavhengighet 

Resett.no
Jens Stoltenbergs kandidatur for å overta som ny sentralbanksjef har skapt stor ståhei. Den gordiske knuten kan kuttes ved å dele jobben i to.  Det sentrale problemet er at sentralbanken skal være politisk uavhengig og utføre sitt oppdrag uten innblanding fra politikere. Kun i ekstraordinære situasjoner kan Norges Bank instrueres i sin virksomhet av regjeringen, […]