Statue av Soleimani satt fyr på rett etter avdukingen

document.no
For regimet i Iran er Qassem Soleimani viktig, og de vil gjerne bevare minnet om ham. Trump ekspederte ham til evigheten på flyplassen i Bagdad for to år siden. Nylig ble det avduket en statue av ham i Iran, men det gikk bare kort tid så sto den i flammer.