Statsforvalteren i Innlandet fraråder fylkesoppløsning

Resett.no
Innlandet bør bestå som fylke. Dette anbefaler fylkets statsforvalter Knut Storberget. Snart skal innbyggerne i fylket stemme i om fylkes fremtid. Fra 31. januar til 11. februar skal alle innbyggere over 16 år delta i en folkeavstemning om fylket skal bestå eller splittes. Det er uavklart hva som vil skje med Statsforvalteren i Innlandet dersom […]