Staten svak på å nå sine mål

document.no
Én ting er usikkerhet for næringsliv og arbeidstakere. Langt verre er den langsiktige nedbrytingen av folks tillit til myndighetene. Det melder seg med økende styrke en velbegrunnet tvil om styresmaktene egentlig vil folk vel og står på folkets side.