Stadig vanskeligere å være kristen i Europa

Rights.no
Kristne i Europa utsettes i stadig større grad for diskriminering, trusler og vold. Verst er det i landene med høy andel muslimske innvandrere. Forskning peker på to sammenfallende årsaker: Offentlig “sekulær intolenranse” i kombinasjon med importert sosial kontroll gjør at kristne er under stadig større press i et Europa i endring.