Spania vil endre strategi, behandle covid på linje med influensa

Steigan.no

Den spanske regjeringa forbereder en grunnleggende endring i strategien med hensyn til koronapandemien. Følgelig vil Covid 19-viruset i framtida klassifiseres som vanlig influensa fordi dødeligheten har gått betydelig ned de siste månedene. Tallrike studier tyder i mellomtida også på at omikron-varianten er en relativt harmløs variant av viruset. I Tyskland faller for eksempel sykehusinnleggelser og bruk av respirator betydelig, selv om antallet tilfeller øker kraftig.

Det var i et intervju med radiostasjonen Cadena SER at den spanske statsministeren Pedro Sánchez bekreftet det som tidligere hadde kommet fram i en rapport i avisa El Païs, nemlig at hans regjering nå vil endre koronastrategi.

Strategiendringa inkluderer derfor ei revurdering av datainnsamlingen og vurdering og evaluering av denne. Metoden som brukes for dette i framtida bør være lik den som brukes i dag for influensa.

– Vi har forutsetninger for å åpne debatten gradvis og som en forholdsregel på teknisk og europeisk nivå, for å evaluere utviklingen av denne sykdommen med andre parametere enn før, sa Sánchez i intervjuet med Cadena SER.

«Det er en debatt som vi allerede prøver å åpne på europeisk nivå. Helseministeren har selv snakket med ulike europeiske helseministre, la Sánchez til. Dødeligheten falt fra 13 prosent i den første bølgen til 1 prosent. Statsministeren spådde at den nåværende bølgen ville toppe seg i midten av januar. Da ville kurven falle.

Spania legger opp til å behandle covid som en endemisk sjukdom og ikke som en pandemi.

Under det nye overvåkingssystemet som allerede er utarbeidet av spanske helsemyndigheter, trenger ikke hver ny infeksjon å bli registrert, og personer med symptomer vil ikke nødvendigvis bli testet, men de vil fortsette å motta behandling.

Spanias helseminister Carolina Darias har allerede diskutert dette med sine europeiske kolleger sa Sánchez, uten å utdype dette.

ABC News skriver at tallet på smittede med omikron-varianten i USA og Storbritannia har passert toppen og er på vei nedover.