Små og mellomstore bedrifter varsler mulig massesøksmål mot regjeringa

Steigan.no

Interesseorganisasjonen for små- og mellomstore bedrifter vil ha innsyn i beslutningsgrunnlaget bak skjenkestoppen. Dette skriver nettavisa E24.

– Mange har etterlyst innsyn i beslutningsgrunnlaget bak skjenkestoppen og ikke fått det. Det ber vi nå i SMB Norge formelt med dette brevet. Nok en gang er det noen bransjer pandemitiltakene går veldig hardt ut over, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Han forteller at de vurderer massesøksmål mot myndighetene for uforskyldt bortfall av inntekter, om ikke regjeringen kan vise et godt beslutningsgrunnlag.

Lille julaften har SMB Norge sendt et brev til regjeringen, ved statsministeren, finansministeren, næringsministeren og helse- og omsorgsministeren.

I brevet, som E24 har fått innsyn i, skriver organisasjonen: «Landets små og mellomstore bedrifter finner regjeringens håndtering lite forutsigbar overfor næringsdrivende, som i praksis ilegges et næringsforbud. Vi finner tiltakene særdeles uforholdsmessige»

Her er brevet:

De har ei svært god sak

Noen av landets fremste juridiske eksperter har pekt på at regjeringa ikke har gitt tilstrekkelige argumenter etter loven til å iverksette de tiltakene den gjør:

– Spinnvilt at vi ikke får innsyn i myndighetenes forholdsmessighetsvurderinger av koronatiltakene

Loven krever at tiltakene er forholdsmessige

For at det skal kunne iverksette slike tiltak, kreves det etter smittevernloven § 1-5 at de aktuelle tiltakene er forholdsmessige sett i lys av smittesituasjonen. Er ikke tiltaket forholdsmessig, er det heller ikke lovlig.

– En av mine virkelig store kjepphester er at vi får for lite dokumentasjon og innsyn i regjeringens egne vurderinger etter rapportene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. For at vi jurister skal kunne gjøre jobben vår, er det helt avgjørende at det er offentlighet rundt de forholdsmessighetsvurderingene som ligger bak de inngripende smitteverntiltakene, sier professor Hans Fredrik Marthinussen.

Også professor Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet i Oslo mener mangelen på offentlige opplysninger er problematisk.

Advokatbladet siterer ham slik:

– Når saksbehandlingen og prosessen er så lukket, blir det nærmest umulig å etterprøve om tiltakene faktisk er forholdsmessige. Det er mulig forholdsmessighetskravet er oppfylt, men vi får ikke nok informasjon til å vurdere om dette faktisk er tilfelle, forklarer Graver.

FHIs skremmescenario totalt uholdbart

I sin argumentasjon for stenginga av utelivsbransen og kulturlivet enda en gang, viste statsminister Støre til faretruende tall fra FHI.

I ei melding fra Folkehelseinstituttet 13. desember 2021 heter det:

– I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag, dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, skriver FHI. Dette går fram av en artikkel i VG.

Som vi pekte på umiddelbart er dette alle statistikeres amatørfeil nummer én, ekstrapolering på små tall. Det går gærnt hver gang. Det er tolv dager siden FHI lagde sin prognose. Det er bare ni dager igjen til vi kan gjøre opp fasit, men vi vet allerede hva den blir. Her ser vi grafen de ekstrapolerte fra:

Per 21. desember melder FHI om 2872 nye tilfeller den dagen. Det er ned fra en topp på 6639 nettopp den dagen FHI ga sin «prognose». Og sånn måtte det gå.

Sjøl om det skulle gå litt opp gjennom helgedagene, er det sannsynlig at skremmetallet fra 13. desember vil vise seg å være 22 til 75 ganger for høyt!

Og på sånt sludder har regjeringa vedtatt å ødelegge jula for det norske folket og ikke minst ødelegge arbeidsplasser ti tusentall.

Det vil bli en svært interessant rettssak hvis SMB Norge har mot til å føre den helt fram.

Og det er verdt å merke seg at fagbevegelsen og venstresida har holdt seg fullstendig tause mens regjeringa har drevet denne formen for brutal klassekamp mot arbeidsfolks interesser.

PS:

Sannheten er at regjeringa mener at den ikke trenger fakta eller juridisk forankring. Den leser høyt fra det samme manuset som dens kolleger i andre land leser fra. Denne typen overgrep har til hensikt å mørne folket til å kreve koronapass «for å åpne samfunnet igjen», altså innføre tvang for å få «frihet», og så ta ytterligere skritt i retning av det totalitære samfunnet.

Hvis vi altså ikke kan stoppe dem.