Slutten på 500 år med vestlig imperialisme?

Steigan.no

De store geostrategiske endringene som pågår kan innlede en ny historisk epoke. Etter 500 år med vestlig dominans og utplyndring kan vi se slutten på den den vestlige imperialismen. Som historiker og politisk skribent er Terje Valen en av dem som er opptatt av disse endringene.

Med et begrep han har hentet fra geografen Halford Mackinder har Valen skrevet og snakket mye om den columbiske epoken, et tidsspenn som innledes i 1492 da Columbus «oppdaget» Amerika, og som nå kan få sin ende med Kinas vekst, som kan gjøre slutt på USAs globale hegemoni.

Denne videosamtalen trekker opp de helt store linjene fra 1492 og helt frem til dagsaktuelle kriser i Ukraina og Kazakhstan. Vil imperialismens tidsalder med kontinuerlige kriger og folkemord kunne bli avløst av en fredelig verden, der nasjonene samles om prinsippene i FN-pakten?

Dette intervjuet ble først publisert av Spartakus.