Skyhøye kraftpriser gir den høyeste inflasjonen i Sverige på 15 år

Resett.no
Årsinflasjonen i Sverige lå på over 4 prosent i desember. Det er den høyeste inflasjonen siden sommeren 2008, like før finanskrisen. Det er de særdeles høye strømprisene som har drevet inflasjonen opp, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB). I november lå inflasjonen på 3,6 prosent. Ifølge prognosene skulle inflasjonen stige til 4 prosent, men endte på 4,1 […]