Skogpod 17. desember: Det handler ikke om helse

document.no
Når det amerikanske helsedirektoratet får 400 millioner dollar til å lage et register over vaksinerte og uvaksinerte handler det ikke om helse. Sammen med koronapass er dette verktøy til å kontrollere befolkningen. Det er ufattelig å høre kjente journalister og kommentatorer lange ut mot uvaksinerte som om de ønsket å utsette dem for ubehageligheter, hvis de kunne. De bebreider nærmest myndighetene at det ikke tar autoritære metoder i bruk, for det skylder vi fellesskapet. De foretar en ny definisjon av den liberale rettsstaten og er indignerte på alle som ikke er enig med dem. De stinker av dårlig samvittighet.