Skal ytringsfriheten ha rekkverk?

document.no
Document troner øverst på brudd-statistikken til Pressens Faglige Utvalg for 2021 og var derfor naturlig gjest da PFU holdt etikkseminar i Pressens hus i Skippergata i Oslo tirsdag. Deltakelse er frivillig, men det forventes at man deltar. Er man med på leken må man tåle steken. Document skulle svare for seg, men vi ville benytte anledningen til å fremme vårt syn. Det er annerledes enn de andre medienes. Det har de andre problemer med. De vil gjerne at det bare skal være en måte å fortolke Vær Varsom-plakaten på.