Skal forties: Sårbare eldre som voldtas

Rights.no
En 92 år gammel hjelpeløs kvinne voldtas på et omsorgssenter i Alta, mens på en akuttvakt på sykehus i Tyskland utsettes en 90 år gammel kvinne, som er bundet til rullestol, for grove seksuelle overgrep. Overgriperne har følgende til felles: De har innvandret fra muslimske land, og de begge stiller seg helt uforstående til anklagene tross tungt med bevismaterial. De vanvittige overgrepene forteller om en kulturkollisjon mellom islam og det frie og human Vesten som er så brutal at ord blir fattige. Men å omtale voldtektsmennenes etnisitet og ofrenes alder handler om ren ondskap og fremmedhat, ifølge forskere.