Sjåførlærer drev kjøreopplæring med elever uten å inneha gyldig førerkort

Resett.no
Vedkommende (heretter benevnt som domfelte) er utdannet trafikklærer, selvstendig næringsdrivende og har en gjeld på 8-9 millioner kroner. Han er av indisk opprinnelse. Beslag av førerkort Medio juli 2020 ble domfelte i Oslo tingrett dømt for å ha kjørt personbil med en hastighet på 137 km/t. Høyeste lovlige hastighet på stedet var 80 km/t. I […]