Sidebytte for KrF?

Resett.no
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

annonse

annonse

Vi gjorde teknisk sett helt riktig retningsvalg i 2018, men benyttet ikke anledningen til å gjøre et godt inntrykk på våre kjernevelgere. FrP trakk seg ut, og regjeringsprosjektet inn mot valget i fjor var ikke levedyktig.

I regjering skuffet vi våre velgere i saker som vi skal ha eierskap i, som f.eks. flagging fra kommunenes offentlige bygninger.

Under pandemien har vi så langt vært nesten usynlige. At tiltaksbyrden for barn og unge i Norge er lavere enn i mange andre land, kan, uten at så mange nødvendigvis vet det, tilskrives KrF. Men å være tause om en sak som koronasertifikat, som rokker ved KrF-fundamentene nestekjærlighet og menneskeverd, svekker vår troverdighet. Her har vi en viktig stemme, hvis vi bruker den.

Høyre, er etter min mening, ikke til å gjenkjenne lenger. Det finnes ikke noe konservativisme igjen å spore. Alt handler om maktbegjær og globalisme. Dette blir spesielt synlig under pandemien. Erna Solberg og Bent Høie kunne tidvis fremstå som autoritære.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nå som Høyre ikke er i regjering lenger, ser de det som sin oppgave i opposisjon å kreve det mest altovergripende tiltaket, og den største restriksjonen av alle – koronasertifikatet. Dette bevegelsespasset og statusbeviset som binder absolutt alle, fratar hver enda en av oss frihet, og gjør oss til gjenstand for kontroll. I virkeligheten er dette et drastisk ønske om samfunnsendring fra tillitssamfunnet til kontrollsamfunnet. Ut fra dette kan vi prise oss lykkelige for at vi fikk ny regjering etter valget i fjor.

Jonas Gahr Støre har så langt vist en mye større medmenneskelig forståelse enn sin forgjenger. Han praktiserer “Alle skal med”. Alle er vi en del av det samme fellesskapet, med våre ulikheter. Folk skal ikke tvinges til at alle må gjøre det samme, med fare for å bli ekskludert fra samfunnsfelleskapet om ikke dekreter overholdes. Ingen skal diskrimineres.

“Den eneste måten å hindre undertrykkelse av minoriteter på, er at majoriteten ikke godtar undertrykkelsen” står det i Arbeiderpartiets grunnleggende verdier. Dette har Støre så langt levd opp til, og det tror jeg han vil fortsette å gjøre. Derfor er jeg optimistisk med tanke på at vi med Støre som statsminister ikke vil få koronasertifikat i Norge.

Skulle KrFs retningsvalg blitt tatt i dag, med tanke på pandemihåndteringen, og med viten om hvilket ugjenkjennelige ansikt Høyre nå viser, så er jeg tilbøyelig til at vi kunne valgt å gå med Arbeiderpartiet. KrF er ikke-sosialistiske. Men verdisaker transenderer høyre/venstre-aksen. Vi må stå sammen for menneskeverd imot koronasertifikat, og det kan vi med Arbeiderpartiet både på Stortinget og i kommunene.

Nå får de millioner å rutte med – slik skal pengene brukes (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no