Sektlederen Hans Rustad og hans «frelser»

Resett.no
Document-redaktør Hans Rustad har viet meg et besøk i spalten «Tavle». Det er ikke godt å si hva det er for format. Noen særlig analyse er det ikke han kommer med.  Men budskapet fra Rustad virker å være at undertegnede med kommentaren «Til minne om 6. januar: Et splittet og gjensidig foraktende USA» angivelig ikke […]