Seks tiltalt for ungdomsran og grov kroppskade i Oslo

Resett.no
Ti barn og unge ble ranet på ulike steder i Oslo i september 2021. Seks personer, hvorav fire mindreårige, er nå tiltalt for ran og en rekke andre forhold. Tiltalen omfatter blant annet ran, ransforsøk, grov kroppsskade, kroppsskade og grove kroppskrenkelser, ifølge NRK. Det hele dreier seg om fire forhold som fant sted i løpet […]