Russland sender bombefly til Hviterussland

document.no
Russland sender bombefly til Hviterussland der de skal patruljere luftrommet ved nabolandets vestlige grense.