Russland kutter gassleveranser til et vinterkaldt Europa

document.no
Samtidig som vinterkulda legger seg over Europa, kutter Russland leveransene av den gassen europeerne skal varme seg med.