Russland krever at Nato avslutter all militær aktivitet i Ukraina

Resett.no
Russland ønsker snarest å gå i forhandlinger med USA, og har fremmet en lang liste med krav om å nekte Ukraina Nato-medlemskap og trappe ned Natos aktivitet i Øst-Europa. Kravene ble formidlet overfor USA tidligere i uken, og fredag ble de offentliggjort. De framsettes i utkast til to nye sikkerhetsavtaler – én som russerne vil […]