Roter FHI med tallene sine for at ingen skal se hva som egentlig foregår?

Steigan.no

Av Hovard Widding.
Den siste ukerapporten fra FHI har en hel del besynderlige avvik der tall og tekst ikke henger sammen, og de som prøver å summere vil ikke få rett sluttsum, og for meg ser det rent faktisk ut som at dette er gjort med overlegg for å dekke over noe, da de i denne ukes rapporten IKKE opplyser vaksine status for de 45 døde fra uke 49.

For ukerapportene for uke 47 og uke 48 var vaksine stauts opplyst, og summen som da dekker 5 uker bakover fra uke 48 viser at ca. 79% av de som dør av Covid er FULL VAKSINERTE, mens bare 72% av folket er fullvaksinert. Det betyr at for den 5 ukers perioden var det en «overdødelighet» på 10% for fullvaksinerte sammenlignet med uvaksinerte, og jeg har ingen grunner for å tro at den trenden plutselig skulle endre seg, og derav må man stille spørsmålstegn til hvorfor vaksine status for døde er utelatt i rapporten for uke 49.

Jeg stilte spørsmålet 2 ganger på veggen til FHI, men de besvarte IKKE, og valgte å blokkere min adgang til å stille spørsmål.

Den samme rapporten for uke 49, har også andre besynderlige tall som ble brukt av Camilla Stoltenberg til å påstå at uvaksinerte nå er i flertall, men det er en sannhet som først kommer til syne etter en rekke modifikasjoner i tallmaterialet. FHI hevder at de baserer dette på hvem som er innlagt med Covid som hoved årsak, og skriver følgende (sitat)

Her er en tabell fra FHIs ukerapport for uke 49, og det er tallene merket med gult vi nå skal ettergå i sømmene.

Som alle kan se av tabellen, opplyses der en TOTAL av 307 nye pasienter, og vi ser tallet 102 for uvaksinerte. Det betyr at rundt regnet 66% eller 2/3 deler er vaksinerte, men så skjer der noe og jeg klipper og limer rett fra rapportens side 12.

I uke 49, blant 205 nye pasienter innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak, var 106 (52 %) uvaksinert og 90 (44 %) fullvaksinert. Av disse 90 hadde 6 mottatt en tredje dose. Tre pasienter var delvaksinert. Andel nye pasienter per uke som er fullvaksinert, har vært høyere enn andelen uvaksinerte fra uke 41 til uke 48, i uke 49 er det nå flere nye pasienter innlagt på sykehus som er uvaksinerte (Figur 7)

Om dette VAR basert på KUN de pasienter som var innlagt med Covid som hovedårsak, skulle de brukt tallet 222 (se tabellen), IKKE 205 som de opplyser, og summen av det de opplyser passer heller ikke med 205, og slettes ikke med 222.

106 uvaksinerte (som er 102 i tabellen ovenfor) + 90 fullvaksinerte + 3 delvaksinerte = 199,  ikke 205 og slettes ikke 222.

Med start i 222 minus 102 uvaksinerte (46%) iflg tabellen ovenfor, er 120  vaksinerte  (54%)  , og derav er også påstanden om at uvaksinerte er flere enn vaksinerte ett falsum, og her basert på tall som ikke engang stemmer med hva de selv opplyser noen sider tidligere.

Når FHI både dribler med tallene så de snubler i egne ben, og holder tilbake vaksinestatus for 45 døde, er det mer en berettiget å spørre hva de prøver å skule, siden det de gikk ut med i media åpenbart ikke er riktig basert på deres egne tall, for de vaksinerte er i flertall uansett beregningsmetode, og de-facto er det altså 307 på sykehus med covid, og bare 102 av de er uvaksinerte, mens 205 er vaksinert.