Rødt vil «lovfeste retten til heltid» – søker selv etter ansatt på deltid

Resett.no
På Rødts hjemmeside søker de etter en regnskapsmedarbeider i en 50 prosent stilling. Men det er langt fra deres eget partiprogram: «Altfor mange lønnstakere jobber deltid mot sin vilje. Det gir lav inntekt, dårlig pensjon og en hverdag hvor mange må jakte på ekstravakter for å spe på. Slik vil ikke Rødt ha det.» Derfor […]