Rikshospitalet bidrar til å skape et feilaktig bilde av de uvaksinerte

Resett.no
Foto: Geir Olsen / NTB

annonse

annonse

Den 7. januar 2022 skriver Dagbladet en artikkel som angriper uvaksinerte for denne gruppens beslag på sykehuskapasitet. Artikkelens overskrift er «Går ut over alt annet» og som vi vet har ord betydning.

Kraftig kost

Artikkelen fortsetter med et direkte sitat fra intensivsykepleier Hilde Wøien som lyder:

– For meg var poenget å vise hvor mye ressurser en uvaksinert covid-pasient trenger, selv etter personen ikke lenger er smittsom. Der talte vi opp til 15 ansatte, sier intensivsykepleier Hilde Wøien på generell intensiv 1 på Rikshospitalet.

og:

– I tillegg må vi ha opptil to sykepleiere per vakt for en slik pasient.

Videre heter det i artikkelen at behandlingstiden for pasienter som havner på hjerte- og lungemaskin kan vare i 40-50 dager.

Det er med andre ord tale om en svært krevende behandling for en pasient som befinner seg i et svært krevende sykdomsforløp.

Hva med fakta?

Undertegnede kontaktet OUS Rikshospitalet den samme dag ovennevnte artikkel ble publisert der jeg ba om innsyn i flere forhold, bl.a. avbildet pasients alder, andre underliggende sykdommer, hvor mange sykepleiere som blir brukt (til sammenlikning) på en vaksinert person samt all korrespondanse mellom Dagbladet og Wøien.

OUS Rikshospitalet ved kommunikasjonsdirektør Børge Einrem kunne bekrefte til meg per epost at «Det er ingen forskjell på antall intensivsykepleiere pr pasient om de er vaksinerte eller uvaksinerte. Det som avgjør hvordan vi bemanner pr pasient er hvor kritisk syk pasienten er, og om pasienten må være isolert. Ecmo–pasienter og pasienter som fortsatt må ligge i kohort eller på isolater er i utgangspunktet også mer ressurskrevende enn intensivpasienter som ligger i vårt intensivmiljø uten isolering.»

Øvrige deskriptive data av pasienten ble det ikke innvilget innsyn i.

Når det gjelder korrespondanse mellom OUS Rikshospitalet og Dagbladet fikk jeg opplyst at det ikke har vært noen korrespondanse å gi innsyn i, kun telefonisk og sitatsjekk.

Sykepleiere bedriver generell vaksinereklame som kan lede til irrasjonell atferd

Nordmenn har generelt en stor grad av tillitt til vaksineprogram, og de aller fleste av oss følger de konkrete rådene fra FHI og velger å la seg vaksinere. Dette faktum manifesterer seg også i antall personer med 1 dose eller mer mot covid-19 som ifølge FHIs rapporter ligger på 91% for alle over 18 år.

Det oppleves som en svært uheldig rolleblanding at sykepleiere ved OUS Rikshospitalet skal gi befolkningen generelle vaksineråd gjennom riksdekkende media.

FHI på sin side opererer med konkrete råd for forskjellige aldersgrupper, f.eks. er gjeldende råd for gruppen 12-15 år at disse skal ta 1 dose, ikke 2 eller 3 eller 4.

En 13-åring får her første dose med Pfizer-vaksine på Bjerke vaksinesenter i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Konsekvensen av OUS Rikshospitalet og sykepleierens generelle vaksinereklame kan i ytterste konsekvens være at barn og unge som leser ovennevnte artikkel om skremmende 15 sykepleiere per innlagt, respiratorer og innleggelsestid på 40-50 dager, skremmes til å ta ytterligere vaksiner på tross av FHIs råd.

En slik reaksjon på Dagbladets artikkel kan være rasjonell hos den enkelte fordi artikkelen er skrevet slik den faktisk er skrevet med bl.a. OUS Rikshospitalet som setter sitt tunge navn bak det generelle og svært upresise budskapet.

Feilmedisinering/overmedisinering er dog irrasjonellt, for samfunnet såvel som den enkelte, gjennom bl.a. kostnader og mulige bivirkninger.

Det fremstår som pussig at vi skal organisere vaksinasjonsråd gjennom sykepleiere og Dagbladet all den tid vi har FHI å forholde oss til. En slik organisering fremstår som ineffektiv og ukontrollert, og burde opphøre øyeblikkelig. Det er etter mitt skjønn også grunn til å stille spørsmål ved Dagbladets presseetiske moral i saken da alt fra overskrift til bilde og ingress bærer preg av sensasjons- og krisehunger.

OUS Rikshospitalet må dessuten ta tak i et annet underliggende problem: at dets navn lånes ut over en lav sko til sykepleiere som dyrker egen agenda uten at OUS Rikshospitalet har mulighet for samtidig kontroll, en kontroll som tjener fellesskapets beste. I ytterste konsekvens får vi en sykepleierstand som snur seg mot folket og fremmer irasjonell medisinsk atferd.

FHIs vaksinasjonssjef til Resett: – mRNA-vaksinene er ikke genterapi (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no