Rettsstaten havarerer i Sverige: Nesten 800 uoppklarte drap

document.no
De uoppklarte mordene i Sverige øker dramatisk. Mellom 750 og 800 mord har ikke blitt løst og gjerningsmennene går dermed fri. Antallet uoppklarte mord skyldes de mange dødsskytingene mellom rivaliserende innvandrergjenger i Sverige. Dette er gått ut over gamle “kalde” saker som ikke lenger følges opp. Statistikk fra Brottförebyggande rådet (BRÅ) viser en kraftig overrepresentasjon av personer med utenlandsk bakgrunn i den grove kriminaliteten.

For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.