Retten har friskmeldt «Halloween-drapsmannen»

Resett.no
Etter ti år med tvungen psykiatrisk behandling friskmelder Buskerud tingrett mannen som begikk det såkalte halloween-drapet i Oslo. Avgjørelsen som ble tatt i Buskerud tingrett i Drammen bygger på vurderingen til den sakkyndige, overlege og spesialist i psykiatri Terje Tørrisen og vitnebeviset til overlege Thomas Fischer-Vieler. Domstolen slår fast at tiltaltes «eventuelle lidelse er i […]