Resett angripes fra begge ytterkanter – sånn må det være

Resett.no
Sannheten befinner seg nesten aldri på ytterpunktene, men snarere et sted imellom.  Som ansatt i Resett gjennom fire krevende år gjør jeg meg mange refleksjoner om fremtiden, og den strategien Resett er nødt til å satse på, dersom produktet skal slå gjennom og vinne nye lesergrupper, og dersom det skal være mulig å gjøre andre […]