Regjeringens studentstøtte imponerer ikke opposisjonen

Resett.no
Regjeringen gir en ekstra koronastøtte på 100 millioner kroner til universiteter, høyskoler og fagskoler, pluss  40 millioner kroner til studentsamskipnadene. Alt for sent og for lite, svarer opposisjonen. Midlene skal benyttes til ekstra faglig støtte til studentene for å forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien. Studentsamskipnadene skal […]