Regjeringen trosser Høyesterett 

document.no
Høyesterett avsa i oktober en kjennelse hvor Olje- og energidepartementets konsesjon for et vindkraftanlegg på Fosen ble kjent ugyldig. Regjeringen har innledet omkamp. Marte Mjøs Persen har satt i gang en ny og langvarig prosess som om en ugyldig konsesjon kan omgjøres til en lovlig tillatelse. Det er ikke mulig.

For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.