Regjeringen på New Zealand åpner for euthanasi for covid-syke

document.no
Regjeringen på New Zealand har åpnet for at covid-syke med dårlige utsikter til å overleve kan få assistert selvmord. Dette er en utvidelse av en euthanasilov fra år 2000.