Regjeringen letter på noen av koronatiltakene, opphever skjenkestopp

document.no
Regjeringen opphever noen av koronatiltakene, og opphever skjenkestoppen. Samtidig vurderes innføringen av koronapass. – Vi er inne i en ny fase av pandemien, sier statsministeren.