Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Høye strømpriser har preget vinteren her i landet. Illustrasjonsfoto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

annonse

annonse

Insisterer på at elektrifisering av sokkelen vil ha klimaeffekt.

Strømprisene fortsetter å skape stor frustrasjon og misnøye i befolkningen. Situasjonen kan ennå forverres. Det grønne skiftet, der elektrifisering av viktige sektorer i samfunnet spiller en viktig rolle, vil øke kraftbehovet betraktelig. Samtidig skal Norge levere strøm til store land som Tyskland, som legger ned atomkraftverk og satser på sol- og vindkraft, som mange mener er upålitelig.

Politisk rådgiver Kristoffer Andrè Hansen (Ap) i Olje- og energidepartementet konstaterer i en uttalelse til Resett at regjeringen har innført «kraftfulle tiltak». Han lover også at regjeringen jobber med å få på plass politikk som øker kraftproduksjonen.

annonse

– Regjeringen har innført kraftfulle tiltak for å hjelpe folk med de høye strømutgiftene. Denne uken går Stortinget inn for en forsterket ordning, hvor vi øker støtten fra å dekke 55 prosent av regningen over 70 øre, til å dekke 80 prosent, påpeker Hansen.

– For å øke kraftproduksjonen, kan det være aktuelt å oppgradere landets vannkraftverk?

– Ja, vi ønsker å øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette for bedret vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg, svarer rådgiveren.

Les også: Tyskland legger ned sine siste atomkraftverk, midt under strømkrisen: Norske myndigheter blander seg ikke, sier statssekretær til Resett (+)

Setter ned energikommisjon

På spørsmål om i hvilken grad regjeringen ønsker å bygge ut mer vindkraft i Norge, er svaret fra departementet lite konkluderende. Vi må vente på svar fra en planlagt kommisjon som vil foreslå ny politikk for økt kraftproduksjon.

– Vi skal sette ned en energikommisjon som blant annet skal kartlegge energibehovene våre og foreslå konkrete grep for økt energiproduksjon, opplyser Kristoffer Andrè Hansen.

Klimamål

Olje- og energiminister Marte Mjøs Person hevdet nylig at det er helt nødvendig å dra strømkabler ut på kontinentalsokkelen og elektrifisere oljeplattformene.

Nå er det vel en del som tyder på at utslippskuttet blir minimalt, ikke minst fordi utslippet kun flyttes ut av landet, og kostnaden blir stor. Hvorfor er dette nødvendig? 

– Fordi vi skal nå klimamålene våre. For å kutte klimagassutslipp må vi erstatte fossile energikilder med fornybare. Dette gjelder også på norsk sokkel. På feltene Troll B og C vil elektrifiseringen medføre en reduksjon i utslippene på i gjennomsnitt 450 000 tonn CO2 per år, hevder Hansen.

annonse

Tvilsom effekt

Det er imidlertid fortsatt uklart om elektrifisering virkelig vil medføre disse kuttene i klimagassutslipp. I fagmiljøer er det langt mellom de som mener at elektrifiseringen gir reduserte globale CO2-utslipp. Gassen som ikke lenger brukes til strømproduksjon på sokkelen, frigjøres for eksport. Brukes denne gassen utenfor kvotepliktig sektor, kan de globale utslippene faktisk øke.

Seniorforsker Lars H. Gulbrandsen ved Fridtjof Nansens Institutt mener at elektrifisering vil lede til økte utslipp og naturinngrep.

– Gassen som oljeplattformene ellers ville ha brukt til å produsere egen strøm, vil selges i gassmarkedet og gi utslipp når den brennes andre steder, skriver han i Aftenposten.

Videre påpeker han at elektrifisering vil kreve storstilt utbygging av vann- og vindkraft, og dermed større naturinngrep.

Tidligere journalist refser politikere og kraftbyråkrater: – Statnett bør settes under administrasjon og etterforskes (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar